Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Server mail01 PHP-info
server mail02 PHP-info
Server43 PHP-info
Server46 PHP-info
server48 PHP-info
server49 PHP-info