هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Server mail01 اطلاعات php
server mail02 اطلاعات php
Server43 اطلاعات php
Server46 اطلاعات php
server48 اطلاعات php
server49 اطلاعات php